Mina sidor

Första gången du besöker Mina sidor måste du registrera dig i menyn till vänster genom att ange ditt personnummer och välja ett valfritt lösenord som skall innehålla både bokstäver och siffror. För att slutföra registreringen behöver du även ange ditt objektsnummer som du finner på din hyresavi. 

 

När du har skapat ditt konto och ska logga in nästa gång använder du Mobilt BankID.

 

Från den 25 maj 2018 gäller en ny gemensam lag för Europa om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.